Pages Menu
Categories Menu

Bestuur


Voorzitter: Anna Petra van de Wal

Secretaris: vacature

Penningmeester: Eit van der Molen

Het bestuur van de Speelgoedbank Heerenveen is bereikbaar via de mail: info@speelgoedbankheerenveen.nl voor vragen.   

In de statuten van de Speelgoedbank staat ons doel omschreven als:

• Het inzamelen van speelgoed en kinderboeken en het gratis beschikbaar stellen daarvan aan gezinnen met jonge kinderen in de gemeente Heerenveen die vanwege hun financiële situatie in een achterstandssituatie verkeren.
• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en krijgt geen vergoeding voor het uitvoeren van haar taken. Eventuele kosten kunnen op basis van bonnen worden gedeclareerd bij de penningmeester. De financiële verantwoording van de Speelgoedbank kunt u hier vinden:

Financiële verantwoording Inkomsten uitgave en balans 2019

Financiële verantwoording Inkomsten en uitgaven en balans 2020

Financiële verantwoording Inkomsten en uitgaven en balans 2021