Pages Menu
Categories Menu

Speelgoed afhalen

Kinderen kunnen 4 x per jaar speelgoed uitzoeken bij de Speelgoedbank. Hiervoor is de Speelgoedbank de laatste zaterdag van de maand van 10.30 – 13.00 uur geopend, behalve in de vakanties. Zo is de Speelgoedbank in 2019 gesloten in de meivakantie (april), zomervakantie (juli) en in de kerstvakantie (december). Hou de Facebook pagina in de gaten voor de exacte openingsmomenten.  

In de Sinterklaas periode krijg je een brief van de gemeente Heerenveen (alleen voor de inwoners van de gemeente Heerenveen) of een mail met bijlage van Stichting Leergeld. Met deze brief (of bijlage bij de mail) ben je welkom op een bepaald moment, zoals staat vermeld in de brief, om speelgoed voor de Sinterklaasperiode uit te zoeken. 

Meld je aan!  

Voedselbank

Met een voedselbankpas, dan ben je ook welkom bij de Speelgoedbank. De pas van de voedselbank is ook je bewijs van entree voor de Speelgoedbank.

Stichting Leergeld Heerenveen

Leven jullie tot 120% op bijstandsniveau meld je aan bij St. Leergeld (ook voor 0 – 4 jaar) en zij zorgen voor de toetsing en inschrijving.

Contactpersoon bij stichting Leergeld is Nynke Hoekstra. Zij is te bereiken via:

Postbus 533, 8440 AM Heerenveen

Telefoon: 06 – 422 711 41 (bereikbaar dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur)

E-mailadres: leergeldheerenveen@hotmail.com